and you haft to do it the hard way...


Den senaste tiden har jag har varit lite nere, inte för att Brownie och jag har några problem för vi är lyckliga.
Utan för min "sjukdom" ställer till det så jävla mycket för mig. Allt känns så jävla jobbigt, jag måste
kämpa dubbelt!! Och det värsta är att jag kommer att få kämpa ännu mer för att nå det jag vill.
Många gånger känner jag mig också ensam för ingen förstår, för ingen av mina kompisar har det.
Och hur ska man då kunna prata om något som de inte kommer att förstå?
- K O M M E N T A R E R 6