Min senaste Crush & numera on my wishlist
Ända sedan jag såg den » här « bilden på Instagram så
har jag hafr drömmar om den här väskan. 
Mitt nästa köp utan tvekan.